اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب علف‌های هرز در منظر شهری با عنوان لاتین Weeds in the Urban Landscape

دانلود کتاب علف‌های هرز در منظر شهری با عنوان لاتین Weeds in the Urban Landscape در این بخش کتاب علف‌های هرز در منظر شهری با عنوان لاتین Weeds in the Urban Landscape: Where They Come from, Why They're Here, and How to Live with Them در 400 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای طراحی کاشت باغچه با عنوان لاتین One Magic Square: Grow your own food on one square metre

دانلود کتاب راهنمای طراحی کاشت باغچه با عنوان لاتین One Magic Square: Grow your own food on one square metre در این بخش کتاب راهنمای طراحی کاشت باغچه با عنوان لاتین One Magic Square: Grow your own food on one square metre در 368 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی باغ‌های جدید با عنوان لاتین New Garden Design: Inspiring Private Paradises

دانلود کتاب طراحی باغ‌های جدید با عنوان لاتین New Garden Design: Inspiring Private Paradises در این بخش کتاب طراحی باغ‌های جدید با عنوان لاتین New Garden Design: Inspiring Private Paradises در 248 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب منظرسازی فضاهای داخلی با گیاهان با نام لاتین Bring the Outside In: The Essential Guide to Cacti, Succulents, Planters and Terrariums

دانلود کتاب منظرسازی فضاهای داخلی با گیاهان با نام لاتین Bring the Outside In: The Essential Guide to Cacti, Succulents, Planters and Terrariums در این بخش کتاب منظرسازی فضاهای داخلی با گیاهان با نام لاتین Bring the Outside In: The Essential Guide to Cacti, Succulents, Planters and Terrariums در 64 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب حمایت از حیات وحش در مناظر کشاورزی با عنوان لاتین Wildlife Conservation in Farm Landscapes

دانلود کتاب حمایت از حیات وحش در مناظر کشاورزی با عنوان لاتین Wildlife Conservation in Farm Landscapes در این بخش کتاب حمایت از حیات وحش در مناظر کشاورزی با عنوان لاتین Wildlife Conservation in Farm Landscapes در 231 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای مدیریت سیلاب‌ها و روانآب‌های خیابان شهری با عنوان لاتین Urban Street Stormwater Guide

دانلود کتاب راهنمای مدیریت سیلاب‌ها و روانآب‌های خیابان شهری با عنوان لاتین  Urban Street Stormwater Guide در این بخش کتاب راهنمای مدیریت سیلاب‌ها و روانآب‌های خیابان شهری با عنوان لاتین  Urban Street Stormwater Guide در 171 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است.  در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود کتاب نهضت باغشهرها و جامعه مدرن با عنوان لاتین Visionaries and Planners: The Garden City Movement and the Modern Community

دانلود کتاب نهضت باغشهرها و جامعه مدرن با عنوان لاتین Visionaries and Planners: The Garden City Movement and the Modern Community در این بخش کتاب نهضت باغشهرها و جامعه مدرن با عنوان لاتین Visionaries and Planners: The Garden City Movement and the Modern Community در 289 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب در مورد بهسازی محیط و منظر تخریب شده با عنوان لاتین Landforming: An Environmental Approach to Hillside Development, Mine Reclamation ...

دانلود کتاب در مورد بهسازی محیط و منظر تخریب شده با عنوان لاتین Landforming: An Environmental Approach to Hillside Development, Mine Reclamation ... در این بخش کتاب در مورد بهسازی محیط و منظر تخریب شده با عنوان لاتین Landforming: An Environmental Approach to Hillside Development, Mine Reclamation and Watershed Restoration در 367 صفحه با فرمت pdf برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب شهرسازی منظر با نام لاتین The Landscape Urbanism Reader

دانلود کتاب شهرسازی منظر با نام لاتین The Landscape Urbanism Reader در این بخش کتاب شهرسازی منظر با نام لاتین The Landscape Urbanism Reader در 288 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب باغبانی شهری با عنوان لاتین Urban Gardening(Growing Green)

دانلود کتاب باغبانی شهری با عنوان لاتین Urban Gardening(Growing Green) در این بخش کتاب باغبانی شهری با عنوان لاتین Urban Gardening(Growing Green) در 68 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(53):