اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان City bountiful : a century of community gardening in AmericaGrowing community Gardens

دانلود کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان City bountiful : a century of community gardening in AmericaGrowing community Gardens در این بخش کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان  City bountiful : a century of community gardening in AmericaGrowing community Gardens برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 384 صفحه و با فرمت PDF می باشد. در ذیل صفحه عنوان و فهرست مطالب کامل این کتاب آورده شده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و بلافاصله دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان Community gardening toolkit

دانلود کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا  مشارکتی با عنوان Community gardening toolkit در این بخش کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان  Community gardening toolkit برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 25 صفحه و با فرمت PDF می باشد. در ذیل صفحه عنوان و فهرست مطالب کامل این کتاب آورده شده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و بلافاصله دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود کتابچه لاتین در مورد باغ های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان Starting a Community Garden

 دانلود کتابچه لاتین در مورد باغ های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان Starting a Community Garden در این بخش کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان  Starting a Community Garden برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 24 صفحه و با فرمت PDF می باشد. در ذیل صفحه عنوان و فهرست مطالب کامل این کتاب آورده شده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و بلافاصله دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان Growing community Gardens

دانلود کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا  مشارکتی با عنوان Growing community Gardens در این بخش کتاب لاتین در مورد باغ‌های اجتماعی یا مشارکتی با عنوان Growing community Gardens : A Denver Urban Gardens’ Best Practices Handbook for Creating and Sustaining Community Gardens برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 82 صفحه و با فرمت PDF می باشد. در ذیل صفحه عنوان و فهرست مطالب کامل این کتاب آورده شده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و بلافاصله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):