اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب سیستم های زنده : مصالح و تکنولوژی‌های خلاقانه برای معماری منظر با نام لاتین Living Systems

دانلود کتاب سیستم های زنده : مصالح و تکنولوژی‌های خلاقانه برای معماری منظر با نام لاتین Living Systems در این بخش کتاب سیستم های زنده : مصالح و تکنولوژی‌های خلاقانه برای معماری منظر با نام لاتین Living Systems: Innovative Materials and Technologies for Landscape Architecture برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی ،  فرمت PDF و در  190 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه اول، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه‌ آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راه حل‌های اکولوژیکی برای پایداری شیب و کنترل فرسایش با نام لاتین Slope Stability and Erosion Control: Ecotechnological Solutions

دانلود کتاب راه حل‌های اکولوژیکی برای پایداری شیب و کنترل فرسایش با نام لاتین Slope Stability and Erosion Control: Ecotechnological Solutions در این بخش کتاب راه حل‌های اکولوژیکی برای پایداری شیب و کنترل فرسایش با نام لاتین Slope Stability and Erosion Control: Ecotechnological Solutions برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 290 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب خدمات اکوسیستم برای شهر با نام لاتین Ecosystem Services Come to Town

دانلود کتاب خدمات اکوسیستم برای شهر با نام لاتین Ecosystem Services Come to Town در این بخش کتاب خدمات اکوسیستم برای شهر با نام لاتین Ecosystem Services Come to Town: Greening cities by working with nature برای دانلود قرار داده شده است.  این کتاب با فرمت PDF در 223 صفح می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و  همچنین فرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی باغ و منظر دوستدار محیط زیست با نام لاتین Creating your eco-friendly garden

دانلود کتاب طراحی باغ و منظر دوستدار محیط زیست با نام لاتین Creating your eco-friendly garden در این بخش  کتاب طراحی باغ و منظر دوستدار محیط زیست با نام لاتین Creating your eco-friendly garden برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 169 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب طراحی اکولوژیک منظر با عنوان Designing Low Carbon Societies in Landscapes

دانلود کتاب طراحی اکولوژیک  منظر با عنوان Designing Low Carbon Societies in Landscapes در این بخش  کتاب طراحی اکولوژیک منظر با عنوان Designing Low Carbon Societies in Landscapes برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت PDF  و در 352 صفحه می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب طراحی اکولوژیک منظر با عنوان Designed Ecologies The Landscape Architecture of Kongjian Yu

دانلود کتاب طراحی اکولوژیک منظر با عنوان Designed Ecologies The Landscape Architecture of Kongjian Yu در این بخش کتاب طراحی اکولوژیک منظر با عنوان Designed Ecologies The Landscape Architecture of Kongjian Yu برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 256 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب کامل به iهمراه چند صفحه نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کتاب مرجع و با ارزش طراحی اکولوژیک با عنوان Cradle to Cradle - Remaking the Way We Make Things

کتاب مرجع و با ارزش طراحی اکولوژیک با عنوان Cradle to Cradle - Remaking the Way We Make Things در این بخش کتاب مرجع و با ارزش طراحی اکولوژیک با عنوان Cradle to Cradle - Remaking the Way We Make Things از William McDonough  برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 202 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت مایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب طراحی اکولوژیک با عنوان A safe and sustainable world : the promise of ecological design

دانلود کتاب طراحی اکولوژیک با عنوان A safe and sustainable world : the promise of ecological design در این بخش کتاب با ارزش و مرجع در اتباط با طرحی اکولوژیک از Nancy Jack Todd با عنوان A safe and sustainable world : the promise of ecological design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 221 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد . در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب کامل این کتاب آمده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(2):

فایل شهر