اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب راهنمای سبز کردن شهرها با نام لاتین The guide to greening cities

دانلود کتاب راهنمای سبز کردن شهرها با نام لاتین The guide to greening cities در این بخش کتاب راهنمای سبز کردن شهرها با نام لاتین The guide to greening cities برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 259 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در صفحه معرفی و فهرس مطالب کتاب آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب مناظر شهری در تاریخ با نام لاتین Cityscapes in history

دانلود کتاب مناظر شهری در تاریخ با نام لاتین Cityscapes in history در این بخش کتاب مناظر شهری در تاریخ با نام لاتین Cityscapes in history : creating the urban experience برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 254 صفحه می‌باشد.در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود کتاب جنگل‌های شهری و درختان با نام لاتین Urban Forests and Trees

دانلود کتاب جنگل‌های شهری و درختان با نام لاتین Urban Forests and Trees در این بخش کتاب جنگل‌های شهری و درختان با نام لاتین Urban Forests and Trees برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب در 525 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب و صفحه معرفی کتاب آورده شده است.   دانلود فهرست مطالب کتاب   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب پل‌های پیاده با نام لاتین Pedestrian Bridges

دانلود کتاب پل‌های پیاده با نام لاتین Pedestrian Bridges در این بخش کتاب پل‌های پیاده با نام لاتین Pedestrian Bridges   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 114 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای طراحی خیابان جهانی با نام لاتین Global Street Design Guide

دانلود کتاب راهنمای طراحی خیابان جهانی با نام لاتین Global Street Design Guide در این بخش کتاب راهنمای طراحی خیابان جهانی با نام لاتین Global Street Design Guide   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 425 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای طراحی مسیرهای دوچرخه شهری با نام لاتین Urban Bikeway Design Guide

دانلود کتاب راهنمای طراحی مسیرهای دوچرخه شهری با نام لاتین Urban Bikeway Design Guide در این بخش کتاب راهنمای طراحی مسیرهای دوچرخه شهری با نام لاتین Urban Bikeway Design Guide   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 257 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای طراحی خیایان های شهری با نام لاتین Urban Street Design Guide

دانلود کتاب راهنمای طراحی خیایان های شهری با نام لاتین Urban Street Design Guide در این بخش  کتاب راهنمای طراحی خیایان های شهری با نام لاتین Urban Street Design Guide   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 193صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب مناظر شهری معاصر در خاورمیانه با نام لاتین Contemporary Urban Landscapes of the Middle East

دانلود کتاب  مناظر شهری معاصر در خاورمیانه با نام لاتین Contemporary Urban Landscapes of the Middle East در این کتاب  مناظر شهری معاصر در خاور میانه با نام لاتین Contemporary Urban Landscapes of the Middle East : Research in Landscape and Environmental Design   برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 316 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  وتعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(3):

فایل شهر