اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب علف‌های هرز در منظر شهری با عنوان لاتین Weeds in the Urban Landscape

دانلود کتاب علف‌های هرز در منظر شهری با عنوان لاتین Weeds in the Urban Landscape در این بخش کتاب علف‌های هرز در منظر شهری با عنوان لاتین Weeds in the Urban Landscape: Where They Come from, Why They're Here, and How to Live with Them در 400 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای مدیریت سیلاب‌ها و روانآب‌های خیابان شهری با عنوان لاتین Urban Street Stormwater Guide

دانلود کتاب راهنمای مدیریت سیلاب‌ها و روانآب‌های خیابان شهری با عنوان لاتین  Urban Street Stormwater Guide در این بخش کتاب راهنمای مدیریت سیلاب‌ها و روانآب‌های خیابان شهری با عنوان لاتین  Urban Street Stormwater Guide در 171 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است.  در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود کتاب نهضت باغشهرها و جامعه مدرن با عنوان لاتین Visionaries and Planners: The Garden City Movement and the Modern Community

دانلود کتاب نهضت باغشهرها و جامعه مدرن با عنوان لاتین Visionaries and Planners: The Garden City Movement and the Modern Community در این بخش کتاب نهضت باغشهرها و جامعه مدرن با عنوان لاتین Visionaries and Planners: The Garden City Movement and the Modern Community در 289 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب شهرسازی منظر با نام لاتین The Landscape Urbanism Reader

دانلود کتاب شهرسازی منظر با نام لاتین The Landscape Urbanism Reader در این بخش کتاب شهرسازی منظر با نام لاتین The Landscape Urbanism Reader در 288 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین The Forest and the City: The Cultural Landscape of Urban Woodland

دانلود کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین The Forest and the City: The Cultural Landscape of Urban Woodland در این بخش کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین The Forest and the City: The Cultural Landscape of Urban Woodland در 275 صفحه با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling

دانلود کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling در این بخش کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling در 412 صفحه و با فرمت ِPDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مردم، مکان‌ها و فضاهای شهری با عنوان لاتین The People, Place, and Space Reader

دانلود کتاب مردم، مکان‌ها و فضاهای شهری با عنوان لاتین The People, Place, and Space Reader در این بخش کتاب مردم، مکان‌ها و فضاهای شهری با عنوان لاتین The People, Place, and Space Reader در 481 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مناظر شهری با عنوان لاتین Urban Landscapes: Environmental Networks and the Quality of Life

دانلود کتاب مناظر شهری با عنوان لاتین Urban Landscapes: Environmental Networks and the Quality of Life در این بخش  کتاب مناظر شهری با عنوان لاتین Urban Landscapes: Environmental Networks and the Quality of Life و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و  فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین Urban Forests

دانلود کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین Urban Forests در این بخش کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین Urban Forests: A Natural History of Trees and People in the American Cityscape در 260 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب منظر همچون شهرسازی با عنوان لاتین Landscape as Urbanism: A General Theory

دانلود کتاب منظر همچون شهرسازی با عنوان لاتین Landscape as Urbanism: A General Theory در این بخش کتاب منظر همچون شهرسازی با عنوان لاتین Landscape as Urbanism: A General Theory برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی،‌به فرمت PDF و در 217 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(4):