اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب ترسیمات طراحی از دی کی چینگ با عنوان لاتین Design drawing

دانلود کتاب ترسیمات طراحی از دی کی چینگ با  عنوان  لاتین Design drawing در این بخش کتاب ترسیمات طراحی از دی کی چینگ با  عنوان  لاتین Design drawing در 419 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است.در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب آشنایی با 101 گیاه مناسب کاشت در باغ، منظر و فضای سبز با عنوان لاتین Plants You Can\'t Kill: 101 Easy-to-Grow Species for Beginning Gardeners

دانلود کتاب آشنایی با 101 گیاه مناسب کاشت  در باغ، منظر و فضای سبز با عنوان لاتین Plants You Can\'t Kill: 101 Easy-to-Grow Species for Beginning Gardeners در این بخش  کتاب آشنایی با 101 گیاه مناسب کاشت  در  باغ، منظر و فضای سبز با عنوان لاتین Plants You Can't Kill: 101 Easy-to-Grow Species for Beginning Gardeners با فرمت Epub و در 204 صفحه برای دانلود قرار داده شده است.در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ سبزیجات برای محوطه‌ها باز و فضاهای مسکونی با عنوان لاتین The Salad Garden

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ سبزیجات برای محوطه‌ها باز و فضاهای مسکونی  با  عنوان لاتین The Salad Garden در این بخش کتاب طراحی و احداث باغ سبزیجات برای محوطه‌ها باز و فضاهای مسکونی  با  عنوان لاتین The Salad Garden در 366 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ و منظر برای ساختمان‌های تاریخی با عنوان لاتین Landscapes and Gardens for Historic Buildings

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ و منظر برای ساختمان‌های تاریخی با عنوان لاتین Landscapes and Gardens for Historic Buildings در این بخش کتاب طراحی و احداث باغ و منظر برای ساختمان‌های تاریخی با عنوان لاتین Landscapes and Gardens for Historic Buildings در 206 صفحه و با فرمت Epub می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب در مورد باغبانی منظر با عنوان لاتین Gardening on a Shoestring: 100 Fun Upcycled Garden Projects

دانلود کتاب در مورد باغبانی منظر با عنوان لاتین Gardening on a Shoestring: 100 Fun Upcycled Garden Projects در این بخش کتاب در مورد باغبانی منظر با عنوان لاتین Gardening on a Shoestring: 100 Fun Upcycled Garden Projects  در 204 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است.  در ذیل صفحه مشخصات و فهرست  مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب طراحی باغ‌ها و منظرهای درون سایه با عنوان لاتین Glorious Shade: Dazzling Plants, Design Ideas, and Proven Techniques for Your Shady Garden

دانلود کتاب طراحی باغ‌ها و منظرهای درون سایه با عنوان لاتین Glorious Shade: Dazzling Plants, Design Ideas, and Proven Techniques for Your Shady Garden در این بخش کتاب طراحی باغ‌ها و منظرهای درون سایه با عنوان لاتین Glorious Shade: Dazzling Plants, Design Ideas, and Proven Techniques for Your Shady Garden در 564 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب طراحی باغ‌های دوستدار سگ‌ با عنوان لاتین Dog Friendly Gardens, Garden Friendly Dogs

دانلود کتاب طراحی باغ‌های دوستدار سگ‌ با عنوان لاتین Dog Friendly Gardens, Garden Friendly Dogs در این بخش کتاب طراحی باغ‌های دوستدار سگ‌ با عنوان لاتین Dog Friendly Gardens, Garden Friendly Dogs برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب 140 صفحه و با فرمت Epub می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مرجع سوزنی‌برگان جهان با عنوان لاتین A Handbook of the World\'s Conifers

دانلود کتاب مرجع سوزنی‌برگان جهان با عنوان لاتین A Handbook of the World\'s Conifers در این بخش کتاب مرجع سوزنی‌برگان جهان با عنوان لاتین A Handbook of the World's Conifers که شامل  هر دو جلد این مجموعه باارزش می‌‌باشد، برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 1154 صفحه می‌باشد.در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی  از صفحات پیشنمایش آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کتاب محیط و کودک با عنوان لاتین Environment and Children

دانلود کتاب محیط و کودک با عنوان لاتین  Environment and Children  در این بخش  کتاب محیط و کودک با عنوان لاتین  Environment and Children که درارتباط با طراحی محیط‌های آموزشی و بازی در فضای باز برای کودکان می‌باشد، برای دانلود قرار داده شده استو این کتاب در 313 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است. فهرست مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب تاریخ و پیشینه طراحی محیطی با عنوان لاتین History and Precedent in Environmental Design

دانلود کتاب تاریخ و پیشینه طراحی محیطی با عنوان لاتین History and Precedent in Environmental Design در این بخش کتاب تاریخ و پیشینه طراحی محیطی با عنوان لاتین History and Precedent in Environmental Design برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF، در 514 صفحه و به زبان انگلیسی می‌باشد. در ذیل  فهرست مطالب آن آورده شده است.    دانلود  فهرست مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(53):