اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب ارتقاء طبیعت در منظرهای مدرن با عنوان لاتین Gardens of the High Line: Elevating the Nature of Modern Landscapes

دانلود کتاب ارتقاء طبیعت در منظرهای مدرن با عنوان لاتین Gardens of the High Line: Elevating the Nature of Modern Landscapes در این بخش کتاب ارتقاء طبیعت در منظرهای مدرن با عنوان لاتین Gardens of the High Line: Elevating the Nature of Modern Landscapes در 338 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و  همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب باغبانی بدون علف هرز با عنوان لاتین Weedless Gardening

دانلود کتاب باغبانی بدون علف هرز با عنوان لاتین Weedless Gardening در این بخش کتاب باغبانی بدون علف هرز با عنوان لاتین Weedless Gardening در 209 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب اکولوژی منظر شهری با عنوان لاتین Urban landscape ecology : science, policy and practice

دانلود کتاب اکولوژی منظر شهری با عنوان لاتین Urban landscape ecology : science, policy and practice در این بخش کتاب اکولوژی منظر شهری با عنوان لاتین Urban landscape ecology : science, policy and practice در 336 صفحه برای دانلود قرار داده شده است.  در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای باغبانی منظر گیاهان چندساله زینتی با عنوان لاتین The well-tended perennial garden: the essential guide to planting and pruning techniques

دانلود کتاب راهنمای باغبانی منظر گیاهان چندساله زینتی با عنوان لاتین The well-tended perennial garden: the essential guide to planting and pruning techniques در این بخش کتاب راهنمای باغبانی منظر گیاهان چندساله زینتی با عنوان لاتین The well-tended perennial garden: the essential guide to planting and pruning techniques در 417 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای خزانه‌داری گیاهان زینتی با عنوان لاتین Starting a Nursery or Herb Farm

دانلود کتاب راهنمای خزانه‌داری گیاهان زینتی با عنوان لاتین  Starting a Nursery or Herb Farm در این بخش کتاب راهنمای خزانه‌داری گیاهان زینتی با عنوان لاتین  Starting a Nursery or Herb Farm در 64 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب طراحی منظر جدید با عنوان لاتین Re-scaling the Environment: New Landscapes of Design

دانلود کتاب طراحی منظر جدید با عنوان لاتین  Re-scaling the Environment: New Landscapes of Design در این بخش کتاب طراحی منظر جدید با عنوان لاتین  Re-scaling the Environment: New Landscapes of Design در 318 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات وفهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای ساخت بسترهای کاشت مرتفع با عنوان لاتین Building raised beds : easy, accessible garden space for vegetables and flowers

دانلود کتاب راهنمای ساخت بسترهای کاشت مرتفع با عنوان لاتین Building raised beds : easy, accessible garden space for vegetables and flowers در این بخش کتاب راهنمای ساخت بسترهای کاشت مرتفع با عنوان لاتین Building raised beds : easy, accessible garden space for vegetables and flowers در 97 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده  است. در ذیل  صفحه مشخصات و  فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای انتخاب گیاهان مقاوم به خشکی برای باغ و منظر با عنوان لاتین Pretty Tough Plants: 135 Resilient, Water-Smart Choices for a Beautiful Garden

دانلود کتاب راهنمای انتخاب گیاهان مقاوم به خشکی برای باغ و منظر با عنوان لاتین Pretty Tough Plants: 135 Resilient, Water-Smart Choices for a Beautiful Garden در این بخش کتاب راهنمای انتخاب گیاهان مقاوم به خشکی برای باغ و منظر با عنوان لاتین Pretty Tough Plants: 135 Resilient, Water-Smart Choices for a Beautiful Garden در 372 صفحه و با فرمت Epub می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ گل در فضاهای کوچک با عنوان لاتین My Tiny Flower Garden: Beautiful Blooms in Surprisingly Small Spaces

دانلود کتاب طراحی و احداث باغ گل در فضاهای کوچک با عنوان لاتین My Tiny Flower Garden: Beautiful Blooms in Surprisingly Small Spaces در این بخش  کتاب طراحی و احداث باغ گل در فضاهای کوچک با عنوان لاتین My Tiny Flower Garden: Beautiful Blooms in Surprisingly Small Spaces در160 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای تولید دسته گل با استفاده از گیاهان باغ با عنوان لاتین Garden Bouquets and Beyond

دانلود کتاب راهنمای تولید دسته گل با استفاده از گیاهان باغ با عنوان لاتین Garden Bouquets and Beyond در این بخش کتاب راهنمای تولید دسته گل با استفاده از گیاهان باغ با عنوان لاتین Garden Bouquets and Beyond: Creating Wreaths, Garlands, and More in Every Garden Season در 224 صفحه، با فرمت PUB برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(53):

فایل شهر